Actievoorwaarden

Een blijer Uitgeest. Dat is ons veel waard. Daarom helpen wij je graag met een financiële bijdrage. We willen alleen wel weten dat het goed terecht komt. Daarom zijn er voorwaarden waaraan jouw initiatief moet voldoen om in aanmerking te komen voor een schenking.

Jij als aanvrager:
• doet een aanvraag namens een (gelegenheids*)organisatie, stichting, vereniging of een bedrijf;
• bent bereid, om ten behoeve van publiciteit van Blijer Uitgeest, met naam, initiatief en foto in de media te verschijnen.
De (gelegenheids)organisatie, stichting, vereniging of het bedrijf:
• richt zich op, of werkt ten dienste van, de Uitgeester gemeenschap. Vestiging in Uitgeest is geen vereiste;
• heeft een formele structuur. Bij voldoende onderbouwing kan ook een informele organisatie een aanvraag doen, zoals bij een gelegenheidsorganisatie;
• heeft zelf geen financiële middelen om het initiatief uit te voeren, of moet daarvoor te ingrijpende keuzes maken;
• is bereid om eventueel inzage te geven in de jaarrekening;
• is bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken;
• heeft geen commercieel belang bij de uitvoering van het initiatief.

Jouw initiatief heeft:
• een duidelijke omschrijving en een positief maatschappelijk nut;
• tenminste een positieve invloed op 10 Uitgeesters;
• een goed uitgedacht plan als basis;
• niet eerder een schenking van ons ontvangen voor hetzelfde initiatief (een club mag meerdere aanvragen doen, alleen met een andere doel)
• bij aanschaf een investerings-/afschrijvingsperiode van tenminste 2 jaar.

De schenking:
• vindt plaats in natura: dat wil zeggen dat wij de eventuele rekening direct aan de leverancier betalen;
• wordt in uitzonderlijke gevallen overgemaakt naar een bankrekening van jouw organisatie, stichting, vereniging of bedrijf. Nooit naar een particuliere rekening;
• mag niet gebruikt worden voor eenmalige gebruiksartikelen, eten, drinken/drank, algemeen of achterstallig onderhoud, vergoedingen voor bestuur of vrijwilligers of festiviteiten zonder verbindingsdoelstelling op de lange termijn.

*een niet bestaande organisatie die is opgericht om één bepaald doel te bewerkstelligen.